Ons tijdschrift "Dao Raostj Get" verschijnt rond:
15 maart // 15 juni // 15 september // 15 december

Nieuwsbrief hier klikken

"Op een veld van zilver, een huismerk van sabel: bestaand uit een hart. Daaruit ontspringt een antieke omgekeerde vier. Deze vier is op benedenstuk van de verticale lijn voorzien van twee schuine streepjes.
Samen vormen ze een pijl die wijst naar het lager geplaatste hart."

 


HET EMBLEEM


Een naam is een hoorbaar teken. Een huismerk is een zichtbaar teken.
Algemeen wordt aangenomen dat huismerken van Germaanse oorsprong zijn. Voor ruim de helft komen ze in gekerstende vorm voor en vele zijn afgeleid van het bekende Christusmonogram.
Zo ook de antieke omgekeerde 4, zoals in ons embleem, die men overheersend terugvindt met tal van hulpstreepjes en kruisjes. De toepassing van huismerken was een algemeen volksgebruik. Ze hadden rechtskracht van handtekening.
Het zijn mysterieuze, magische figuren, zwart op wit, samengesteld uit een combinatie van rechte en schuine lijnen.
Oudtijds hielden de huis-merken verband met de (stam-)hoeve.
Het hart in het embleem is opgenomen als hét symbool van liefde voor iets, in dit geval ons eigen heem. Het hart komt trouwens ook voor in het embleem van het Verbond voor Heemkunde. Toegepast op de Geschied- en heemkundige kring kunnen we samenvatten:
De kring mag aanzien worden als "baanderheer" van het "Leen fusiegemeente Kinrooi". De kring heeft het recht een eigen "Banier" te voeren.
Immers, in verwijzing naar zijn doelstellingen is hij door zijn activiteiten als het ware in oorlogstijd: beschutten, bestuderen... Zijn leden (vazallen) herkennen de banier om er zich onder te verzamelen en erkennen hem door ermee ten strijde te trekken. De motivering van de "zachte strijd" vindt de kring in het hart: de liefde die hij betoont voor de vier vroegere gemeenten (de omgekeerde vier).
De gemeenten kwamen immers ooit tot stand door de genegenheid voor het eigene. Het is daarom dat de vier in het embleem uit het hart ontspringt.
Waar eens vier gemeenten de kern van de strijd vormden, zijn ze nu samengesmolten tot één fusiegemeente: de twee schuine zich vervoegende strepen. Deze vormen tevens een klein pijlteken, hoopvol gericht op het hart. Daarin hoopt het zijn nodig dynamisme te vinden.
Zo is dit embleem een teken of symbool van onze doelstellingen:

  1. Redden wat er aan waardevolle culturele gegevens nog kan gered worden.
  2. Leren leven met het oude erfgoed en het nieuwe erf goed. Met andere woorden:
    leren te relativeren: voor het oude erfgoed zowel als voor het nieuwe de gepaste kritische waardering opbrengen.

Dao raostj get 1976-2001


 

 

 

Beheer: heemkring Kinrooi - webmaster: Chris Bittremieux